0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Czech Republic Pro League
Jiri Stach
۱
۳
Jaroslav Schwan
Finished
۱۵:۰۰
Antonin Baros
۳
۱
Radovan Polasek
Finished
۰۰:۰۰
Antonin Baros
۱
۳
Radomir Revay
Finished
۰۱:۰۰
Kamil Novak
۳
۱
Frantisek Briza
Finished
۰۵:۳۰
Richard Macura
۲
۳
Radek Sedlacek
Finished
۰۹:۳۰
Petr Uher
۳
۲
Stepan Vyskocil
Finished
۰۹:۳۰
Kamil Novak
۱
۳
Frantisek Briza
Finished
۰۷:۰۰
Cesta Havrda
۱
۳
Petr Serak
Finished
۰۹:۳۰
Milan Smesny
۰
۳
Ludek Madle
Finished
۱۰:۰۰
Josef Fuchs
۲
۳
Antonin Kosprd
Finished
۱۵:۰۰
Milan Cakovsky Snr
۳
۰
Jan Kabelka
Finished
۰۰:۰۰
Ales Hlawatschke
۳
۰
Vladimir Havlicek
Finished
۰۹:۳۰
Radim Pavelka
۳
۰
Vladimir Cermak
Finished
۱۰:۰۰
Vladimir Cermak
۰
۳
Ales Hlawatschke
Finished
۱۱:۰۰
Vladimir Cermak
۳
۱
Vladimir Havlicek
Finished
۱۲:۳۳
Lubor Sulava
۱
۳
Miroslav Barta
Finished
۰۰:۰۰
Milan Cakovsky Snr
۳
۲
Jan Kabelka
Finished
۰۱:۰۰
Tomas Postelt
۳
۲
Jiri Ruzicka
Finished
۰۳:۳۰
Josef Vanek
۳
۰
Stanislav Hudec
Finished
۱۰:۰۰
Ludek Madle
۳
۲
Cesta Havrda
Finished
۱۱:۰۰
Michal Vavrecka
۳
۱
Richard Macura
Finished
۱۱:۰۰
Cesta Havrda
۳
۱
Milan Smesny
Finished
۱۱:۳۰
Stepan Vyskocil
۳
۱
Stanislav Hudec
Finished
۱۲:۰۰
Ondrej Pastorek
۰
۳
Milan Regner
Finished
۰۰:۰۰
Josef Grill
۲
۳
Milan Longin
Finished
۰۰:۳۰
Milan Regner
۳
۱
Ondrej Pastorek
Finished
۰۱:۰۰
Frantisek Briza
۳
۰
Gunar Krauter
Finished
۰۲:۳۰
Matous Klimenta
۳
۱
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۴:۰۰
Jiri Ruzicka
۲
۳
Turek Tomas
Finished
۰۴:۳۰
Tomas Postelt
۳
۰
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۷:۰۰
Ondrej Kus
۳
۱
Michal Vavrecka
Finished
۱۰:۰۰
Petr Serak
۱
۳
Ludek Madle
Finished
۱۲:۰۰
Vladimir Havlicek
۲
۳
Vladimir Cermak
Finished
۱۲:۰۰
Petr Uher
۳
۲
Josef Vanek
Finished
۱۳:۰۰
Jiri Zuzanek
۳
۱
Josef Belovsky
Finished
۱۳:۳۰
Lukas Stempak
۳
۲
Jiri Stach
Finished
۱۴:۰۰
Tomas Barta
۲
۳
Vaclav Hruska Snr
Finished
۱۴:۰۰
Josef Kvapil
۰
۳
Tomas Barta
Finished
۱۴:۳۰
Lukas Malek
۱
۳
Jiri Zuzanek
Finished
۱۵:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۳
۱
Jiri Ruzicka
Finished
۰۲:۰۰
Matous Klimenta
۱
۳
Tomas Postelt
Finished
۰۲:۳۰
Rostyslav Kliucuk
۳
۲
Tomas Postelt
Finished
۰۵:۰۰
Jiri Ruzicka
۱
۳
Matous Klimenta
Finished
۰۵:۳۰
Pavel Fojt
۳
۱
Gunar Krauter
Finished
۰۶:۳۰
Stanislav Hudec
۳
۲
Petr Uher
Finished
۱۱:۰۰
Richard Macura
۳
۲
Ondrej Kus
Finished
۱۱:۳۰
Petr Uher
۳
۱
Josef Vanek
Finished
۱۱:۳۰
Ludek Madle
۳
۲
Petr Serak
Finished
۱۳:۰۰
Ondrej Kus
۳
۲
Michal Vavrecka
Finished
۱۳:۰۰
Ales Hlawatschke
۳
۲
Radim Pavelka
Finished
۱۳:۰۰
Jaroslav Schwan
۳
۲
Adam Strelec
Finished
۱۳:۳۰
Antonin Kosprd
۱
۳
Petr Holas
Finished
۱۳:۳۰
Jan Steffan
۳
۱
Josef Kvapil
Finished
۱۳:۳۰
Petr Holas
۰
۳
Petr Machovec
Finished
۱۴:۳۰
Adam Strelec
۰
۳
Lukas Stempak
Finished
۱۴:۳۰
Jaroslav Schwan
۱
۱
Lukas Stempak
inprogress
۱۵:۳۰
Miroslav Cyrus
۳
۰
Ladislav Svanda
Finished
۰۰:۳۰
Yurii Holovatiuk
۱
۳
Miroslav Barta
Finished
۰۱:۰۰
Pavel Fojt
۰
۳
Frantisek Briza
Finished
۰۱:۳۰
Turek Tomas
۳
۰
Matous Klimenta
Finished
۰۱:۳۰
Jan Varcl Jr.
۲
۳
Kamil Novak
Finished
۰۲:۰۰
Turek Tomas
۱
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۳:۰۰
Pavel Fojt
۳
۰
Jan Varcl Jr.
inprogress
۰۳:۰۰
Gunar Krauter
۰
۳
Kamil Novak
Finished
۰۳:۳۰
Frantisek Briza
۳
۲
Jan Varcl Jr.
Finished
۰۴:۰۰
Kamil Novak
۳
۰
Pavel Fojt
Finished
۰۴:۳۰
Jan Varcl Jr.
۰
۳
Gunar Krauter
Finished
۰۵:۰۰
Tomas Postelt
۳
۰
Turek Tomas
Finished
۰۶:۰۰
Gunar Krauter
۲
۳
Pavel Fojt
Finished
۰۶:۰۰
Matous Klimenta
۳
۰
Turek Tomas
Finished
۰۶:۲۹
Radek Sedlacek
۰
۳
Ondrej Kus
Finished
۱۰:۳۰
Vladimir Havlicek
۰
۳
Radim Pavelka
Finished
۱۰:۳۰
Stepan Vyskocil
۱
۳
Josef Vanek
Finished
۱۰:۳۰
Petr Serak
۳
۲
Milan Smesny
Finished
۱۰:۳۰
Ales Hlawatschke
۳
۰
Radim Pavelka
Finished
۱۱:۳۰
Radek Sedlacek
۰
۳
Michal Vavrecka
Finished
۱۲:۰۰
Stepan Vyskocil
۳
۰
Stanislav Hudec
Finished
۱۲:۳۰
Richard Macura
۳
۲
Radek Sedlacek
Finished
۱۲:۳۰
Vladimir Cermak
۳
۲
Lukas Malek
Finished
۱۴:۰۰
Petr Machovec
۳
۲
Josef Fuchs
Finished
۱۴:۰۰
Josef Belovsky
۰
۳
Vladimir Cermak
Finished
۱۴:۳۰
Vaclav Hruska Snr
۳
۰
Jan Steffan
Finished
۱۵:۰۰
Jiri Zuzanek
۰
۲
Vladimir Cermak
inprogress
۱۵:۳۰
Jan Steffan
۱
۱
Tomas Barta
inprogress
۱۵:۳۰
Antonin Kosprd
۱
۱
Petr Machovec
inprogress
۱۵:۳۰
  Russia Liga Pro
Pavel Semeshin
۲
۳
Oleg Butorin
Finished
۰۹:۴۵
Dmitrii Surkin
۳
۲
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۸:۴۵
Vladimir Ippolitov
۱
۳
Yuriy Zaycev
Finished
۱۳:۳۰
Maksim Mameka
۳
۲
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۰:۳۰
Anatoly Ilin
۳
۲
Ivan Soldatov
Finished
۰۰:۱۵
Galuzinskii Stefan
۲
۳
Dmitrii Kustov
Finished
۰۸:۱۵
Dmitrii Kustov
۳
۱
Dmitrii Surkin
Finished
۰۹:۱۵
Igor Meteleshko
۳
۲
Anton Skoblov
Finished
۰۹:۳۰
Tyinchtyik Turabekov
۲
۳
Lopatin Sergey
Finished
۰۰:۴۵
Nikolay Tarasenkov
۲
۳
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
Finished
۰۴:۰۰
Sergey Simonov
۳
۱
Pavel Semeshin
Finished
۰۸:۴۵
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۳
۰
Galuzinskii Stefan
Finished
۰۹:۴۵
Galuzinskii Stefan
۱
۳
Dmitrii Surkin
Finished
۱۰:۱۵
Dmitrii Kustov
۰
۳
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۱۰:۴۵
Ivan Bukhtiyarov
۳
۱
Andrey Artemov
Finished
۱۳:۴۵
Oleg Zyuganov
۳
۰
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
Finished
۰۰:۰۰
Vasiliy Rudenko
۳
۰
Aleksey Shershnev
Finished
۰۰:۱۵
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
۳
۲
Roman Zelenskii
Finished
۰۱:۰۰
Aleksey Shershnev
۰
۳
Dmitriy Ermolov
Finished
۰۲:۴۵
Oleg Butorin
۰
۳
Sergey Martyukhin
Finished
۰۸:۱۵
Evgeny Voronkov
۳
۱
Igor Meteleshko
Finished
۰۸:۳۰
Anton Skoblov
۳
۲
Alexander Kolmin
Finished
۰۹:۰۰
Sergey Martyukhin
۳
۰
Sergey Simonov
Finished
۰۹:۱۵
Oleg Butorin
۳
۱
Sergey Simonov
Finished
۱۰:۱۵
Sergey Martyukhin
۰
۳
Pavel Semeshin
Finished
۱۰:۴۵
Igor Meteleshko
۳
۱
Alexander Kolmin
Finished
۱۱:۰۰
Evgeny Glazun
۲
۳
Ivan Bukhtiyarov
Finished
۱۲:۴۵
Egor Karabanov
۳
۲
Yaroslav Troyanov
Finished
۱۲:۴۵
Bazilevsky Vitaly
۲
۳
Evgeny Glazun
Finished
۱۳:۱۵
Sergey Morozov
۰
۳
Egor Karabanov
Finished
۱۳:۱۵
Aleksandr Rybalkin
۱
۳
Yuriy Lbov
Finished
۱۴:۳۰
Sergey Morozov
۳
۰
Yaroslav Troyanov
Finished
۱۴:۴۵
Bazilevsky Vitaly
۲
۳
Ivan Bukhtiyarov
Finished
۱۴:۴۵
Surikov Viacheslav
۳
۲
Stepanov Anton
Finished
۱۵:۰۰
Lopatin Sergey
۳
۱
Ivan Soldatov
Finished
۰۴:۱۵
Valeriy Zanev
۳
۱
Vladimir Zhigalov
Finished
۰۹:۰۰
Andrey Artemov
۳
۱
Bazilevsky Vitaly
Finished
۱۲:۱۵
Aleksey Stroev
۱
۳
Yankovskii Andrei
Finished
۱۳:۰۰
Stepanov Anton
۲
۳
Aleksandr Rybalkin
Finished
۱۴:۰۰
Yuriy Zaycev
۳
۰
Yankovskii Andrei
Finished
۱۴:۰۰
Aleksey Stroev
۰
۳
Vladimir Ippolitov
Finished
۱۴:۳۰
Sergey Lanovenko
-
-
Roman Alov
بازی شروع نشده است
۱۸:۱۵
Dmitry Bogdanov
-
-
Roman Zelenskii
بازی شروع نشده است
۱۸:۴۵
Ivan Soldatov
۲
۳
Vladimir Eremin
Finished
۰۱:۱۵
Aleksey Shershnev
۲
۳
Valery Kutin
Finished
۰۱:۱۵
Oleg Zyuganov
۰
۳
Maksim Mameka
Finished
۰۱:۳۰
Vasiliy Rudenko
۳
۰
Dmitriy Ermolov
Finished
۰۱:۴۵
Anatoly Ilin
۳
۰
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۱:۴۵
Roman Zelenskii
۰
۳
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۲:۰۰
Vladimir Eremin
۲
۳
Lopatin Sergey
Finished
۰۲:۱۵
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
۰
۳
Maksim Mameka
Finished
۰۲:۳۰
Ivan Soldatov
۲
۳
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۲:۴۵
Nikolay Tarasenkov
۳
۲
Oleg Zyuganov
Finished
۰۳:۰۰
Lopatin Sergey
۳
۱
Anatoly Ilin
Finished
۰۳:۱۵
Maksim Mameka
۳
۰
Roman Zelenskii
Finished
۰۳:۳۰
Dmitriy Ermolov
۳
۲
Valery Kutin
Finished
۰۳:۴۵
Tyinchtyik Turabekov
۰
۳
Vladimir Eremin
Finished
۰۳:۴۵
Roman Zelenskii
۳
۰
Oleg Zyuganov
Finished
۰۴:۳۰
Valery Kutin
۳
۲
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۴:۴۵
Vladimir Eremin
۳
۰
Anatoly Ilin
Finished
۰۴:۴۵
Vladimir Zhigalov
۰
۳
Igor Sergeevich
Finished
۰۸:۳۰
Evgeny Voronkov
۰
۳
Anton Skoblov
Finished
۱۰:۳۰
Valeriy Zanev
۳
۰
Igor Sergeevich
Finished
۱۰:۳۰
Yuriy Zaycev
۱
۳
Aleksey Stroev
Finished
۱۲:۰۰
Dmitry Tunitsin
۱
۳
Sergey Morozov
Finished
۱۲:۱۵
Yankovskii Andrei
۱
۳
Vladimir Ippolitov
Finished
۱۲:۳۰
Aleksandr Rybalkin
۳
۲
Surikov Viacheslav
Finished
۱۲:۳۰
Yuriy Lbov
۳
۱
Stepanov Anton
Finished
۱۳:۰۰
Surikov Viacheslav
۳
۰
Yuriy Lbov
Finished
۱۳:۳۰
Yaroslav Troyanov
۲
۳
Dmitry Tunitsin
Finished
۱۳:۴۵
Andrey Artemov
۲
۳
Evgeny Glazun
Finished
۱۴:۱۵
Dmitry Tunitsin
۱
۳
Egor Karabanov
Finished
۱۴:۱۵
Sergei Chekanov
-
-
Damir Bedretdinov
بازی شروع نشده است
۱۶:۰۰
Sergey Lanovenko
-
-
Dmitry Bogdanov
بازی شروع نشده است
۱۶:۱۵
Oleg Moshnikov
-
-
Gleb Golovanov
بازی شروع نشده است
۱۶:۳۰
Savinsky Aleksandr
-
-
Mikhail Gusev
بازی شروع نشده است
۱۶:۳۰
Mikhail Smirnov
-
-
Vladimir Khurgin
بازی شروع نشده است
۱۶:۴۵
Damir Bedretdinov
-
-
Oleg Moshnikov
بازی شروع نشده است
۱۷:۰۰
Dmitry Bogdanov
-
-
Roman Alov
بازی شروع نشده است
۱۷:۱۵
Mikhail Gusev
-
-
Vitaly Demchenko
بازی شروع نشده است
۱۷:۳۰
Vladimir Khurgin
-
-
Yurii Khaperskii
بازی شروع نشده است
۱۷:۴۵
Roman Zelenskii
-
-
Sergey Lanovenko
بازی شروع نشده است
۱۷:۴۵
Sergei Chekanov
-
-
Oleg Moshnikov
بازی شروع نشده است
۱۸:۰۰
Yurii Khaperskii
-
-
Mikhail Smirnov
بازی شروع نشده است
۱۸:۱۵
Damir Bedretdinov
-
-
Gleb Golovanov
بازی شروع نشده است
۱۸:۳۰
Savinsky Aleksandr
-
-
Vitaly Demchenko
بازی شروع نشده است
۱۸:۳۰
Stepan Kutepov
-
-
Dmitriy Lyalichev
بازی شروع نشده است
۲۰:۱۵
Pavel Lukyanov
-
-
Aleksandr Ivanovich Frolov
بازی شروع نشده است
۲۰:۲۰
Ivan Stepanov
-
-
Kariukhin Aleksandr
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۰
Evgeny Kupryakov
-
-
Aleksandr Monakov
بازی شروع نشده است
۲۰:۴۵
Dmitriy Lyalichev
-
-
Evgenii Kryuchkov
بازی شروع نشده است
۲۱:۱۵
Vasily Dedov
-
-
Pavel Lukyanov
بازی شروع نشده است
۲۲:۰۰
Stepan Kutepov
-
-
Evgenii Kryuchkov
بازی شروع نشده است
۲۲:۱۵
Dmitrii Pishchuk
-
-
Evgeny Kupryakov
بازی شروع نشده است
۲۲:۱۵
Aleksandr Ivanovich Frolov
-
-
Vasily Dedov
بازی شروع نشده است
۲۲:۵۰
  Argentina WTT Contender Mendoza
Carlos Ishida
۳
۱
Hugo Deschamps
Finished
۰۰:۴۰
Adrien Rassenfosse
۲
۳
Martin Buch Andersen
Finished
۰۰:۰۵
Fanbo Meng
۲
۳
Diego Gaston Alto
Finished
۰۱:۵۰
Niagol Stoyanov
۳
۲
Andrea Puppo
inprogress
۰۱:۵۰
Bardet Lilian
۳
۱
Tomas Sanchi
Finished
۰۰:۰۵
Lubomir Pistej
۳
۰
Alexis Orencel
Finished
۰۰:۴۰
Manuel Moya
۰
۳
Teodoro Guilherme
Finished
۰۱:۱۵
Lautaro Sato
۰
۳
Luka Mladenovic
Finished
۰۱:۵۰
Matteo Mutti
-
-
Can Akkuzu
بازی شروع نشده است
۱۸:۴۰
Benedek Olah
-
-
Dongsoo Kang
بازی شروع نشده است
۱۸:۴۰
Martin Buch Andersen
-
-
Teodoro Guilherme
بازی شروع نشده است
۱۹:۱۵
Yaroslav Zhmudenko
-
-
Vitor Ishiy
بازی شروع نشده است
۱۹:۱۵
  Europe TT Elite Series
Blazej Szczepanek
۳
۱
Jakub Grzegorczyk
Finished
۰۷:۰۵
Adrian Fabis
۳
۲
Wisniewski Bartlomiej
Finished
۰۵:۳۰
Wojciech Gluszek
۲
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۹:۴۵
Linek Adam
۰
۳
Aleksander Lilien
Finished
۱۰:۱۰
Antoni Witkowski
۲
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۱:۰۵
Daniel Lis
۲
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۱:۵۰
Jaroslaw Rolak
۰
۳
Blazej Szczepanek
Finished
۰۵:۵۵
Artur Daniel
۳
۲
Marcin Jadczyk
Finished
۰۹:۳۰
Jakub Folwarski
۳
۲
Artur Daniel
Finished
۱۱:۳۰
Antoni Witkowski
۳
۱
Artur Daniel
Finished
۱۲:۲۰
Jakub Folwarski
۳
۲
Marcin Jadczyk
Finished
۱۲:۴۰
Antoni Witkowski
۰
۳
Balcerzak Marcin
Finished
۰۲:۳۵
Krzysztof Wloczko
۳
۱
Piotr Chlodnicki
Finished
۰۹:۳۵
Jakub Folwarski
۰
۳
Antoni Witkowski
Finished
۰۹:۵۵
Piotr Chlodnicki
۳
۲
Karol Wisniewski
Finished
۱۲:۰۰
Milosz Sawczak Jr
۳
۱
Lukasz Jarocki
Finished
۱۴:۴۵
Karol Wisniewski
۰
۳
Balcerzak Marcin
Finished
۰۰:۱۰
Daniel Lis
۱
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۰۰:۳۵
Michal Minda
۳
۰
Mateusz Misiak
Finished
۰۰:۵۰
Antoni Witkowski
۳
۲
Karol Wisniewski
Finished
۰۱:۰۰
Balcerzak Marcin
۳
۰
Lukasz Jarocki
Finished
۰۱:۲۵
Arkadiusz Mugowski
۳
۱
Mateusz Misiak
Finished
۰۱:۴۰
Kowalczyk Marcin
۲
۳
Mariusz Koczyba
Finished
۰۱:۵۰
Adam Kasperski
۲
۳
Wisniewski Bartlomiej
Finished
۰۶:۲۰
Adrian Fabis
۲
۳
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۶:۴۰
Linek Adam
۰
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۷:۳۰
Adam Kasperski
۱
۳
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۷:۳۰
Krzysztof Wloczko
۳
۱
Damian Korczak
Finished
۰۸:۲۰
Jakub Folwarski
۳
۱
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۸:۴۰
Milosz Sawczak Jr
۳
۰
Damian Korczak
Finished
۱۰:۰۰
Marcin Jadczyk
۳
۲
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۰:۲۰
Piotr Chlodnicki
۱
۳
Damian Korczak
Finished
۱۰:۴۵
Krzysztof Wloczko
۰
۳
Karol Wisniewski
Finished
۱۱:۱۰
Grzegorz Poliniewicz
۳
۰
Michal Minda
Finished
۱۳:۲۰
Antoni Witkowski
۲
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۳:۲۵
Jakub Folwarski
۳
۰
Szymon Kolasa
Finished
۱۴:۰۵
Amirreza Abbasi
۱
۳
Artur Daniel
Finished
۱۴:۴۰
Przemyslaw Korzec
۳
۱
Piotr Strus
Finished
۰۱:۲۵
Wisniewski Bartlomiej
۰
۳
Jakub Grzegorczyk
Finished
۰۷:۵۵
Adrian Fabis
۲
۳
Blazej Szczepanek
Finished
۰۸:۱۵
Antoni Witkowski
۳
۰
Szymon Kolasa
Finished
۰۹:۰۵
Aleksander Lilien
۳
۱
Krzysztof Kapik
Finished
۱۱:۰۰
Marcin Jadczyk
۳
۰
Szymon Kolasa
Finished
۱۱:۵۵
Krzysztof Wloczko
۳
۱
Milosz Sawczak Jr
Finished
۱۲:۲۰
Wojciech Gluszek
۳
۲
Seroka Szymon
Finished
۱۲:۳۰
Krzysztof Kapik
۳
۰
Linek Adam
Finished
۱۲:۵۵
Szymon Kolasa
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۳:۰۵
Artur Daniel
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۳:۴۵
Krzysztof Wloczko
۱
۳
Maciej Domin
Finished
۱۵:۰۵
Przemyslaw Korzec
۳
۱
Kowalczyk Marcin
Finished
۰۰:۱۵
Adam Kasperski
۱
۳
Piotr Strus
Finished
۰۰:۴۰
Jaroslaw Rolak
۳
۱
Mariusz Koczyba
Finished
۰۱:۰۵
Michal Minda
۳
۲
Dawid Kotwica
Finished
۰۲:۰۵
Krystian Kolodziej
۲
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۰۲:۱۰
Adam Kasperski
۳
۰
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۲:۱۵
Szymon Radlo
-
-
Rudomina Kamil
Finished
۰۲:۲۵
Adrian Fabis
۳
۰
Jakub Grzegorczyk
Finished
۰۲:۴۰
Arkadiusz Mugowski
۱
۳
Dawid Kotwica
Finished
۰۲:۵۰
Adam Kasperski
۳
۲
Blazej Szczepanek
Finished
۰۳:۰۵
Mateusz Misiak
۱
۳
Rudomina Kamil
Finished
۰۳:۱۵
Wisniewski Bartlomiej
۳
۰
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۳:۳۰
Adrian Fabis
۳
۰
Adam Kasperski
Finished
۰۳:۵۵
Jaroslaw Rolak
۱
۳
Jakub Grzegorczyk
Finished
۰۴:۲۰
Wisniewski Bartlomiej
۳
۲
Blazej Szczepanek
Finished
۰۴:۴۵
Adam Kasperski
۰
۳
Jakub Grzegorczyk
Finished
۰۵:۰۵
Seroka Szymon
۳
۰
Aleksander Lilien
Finished
۰۷:۵۵
Piotr Chlodnicki
۰
۳
Adrian Spychala
Finished
۰۸:۴۵
Karol Wisniewski
۳
۱
Milosz Sawczak Jr
Finished
۰۹:۱۰
Karol Wisniewski
۰
۳
Adrian Spychala
Finished
۱۰:۲۵
Artur Daniel
۰
۳
Szymon Kolasa
Finished
۱۰:۴۵
Milosz Sawczak Jr
۰
۳
Adrian Spychala
Finished
۱۱:۳۵
Adrian Spychala
۳
۰
Damian Korczak
Finished
۱۲:۴۵
Piotr Chlodnicki
۳
۲
Milosz Sawczak Jr
Finished
۱۳:۱۰
Karol Wisniewski
۳
۲
Damian Korczak
Finished
۱۳:۳۵
Wojciech Gluszek
۱
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۱۳:۴۰
Krzysztof Wloczko
۱
۳
Adrian Spychala
Finished
۱۳:۵۵
Michal Minda
۳
۲
Seroka Szymon
Finished
۱۴:۰۰
Krzysztof Kapik
۳
۱
Seroka Szymon
Finished
۱۵:۰۰
Jakub Kosowski
۳
۱
Piotr Chlodnicki
Finished
۱۵:۰۵
Wojciech Gluszek
۱
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۱۵:۲۰
Damian Korczak
۲
۲
Adrian Spychala
inprogress
۱۵:۲۵
Jakub Folwarski
۲
۱
Szymon Kolasa
inprogress
۱۵:۳۰
Michal Minda
۰
۰
Linek Adam
inprogress
۱۵:۴۰
  Argentina WTT Contender Mendoza Women
Lucia Cordero
۳
۰
Lhays Stolarski
Finished
۰۰:۰۵
Liao Ivy
۰
۳
Audrey Zarif
Finished
۰۱:۱۵
Brianna Burgos
۳
۱
Candela Sanchi
Finished
۰۱:۱۵
Franziska Schreiner
-
-
Diya Parag Chitale
بازی شروع نشده است
۱۷:۳۰
Sofia Xuan Zhang
-
-
Hsien-Tzu Cheng
بازی شروع نشده است
۱۸:۰۵
Hana Arapovic
-
-
Arantxa Cossio Aceves
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۰
  World TT-CUP
Ucinski Rafal
۰
۳
Kos Pawel
Finished
۰۰:۰۰
Vojtech Sanc
۰
۳
Andrei Knazik
Finished
۰۰:۲۰
Jan Hendrych
۳
۰
Brozek Michal
Finished
۰۰:۲۵
Gola Blazej
۳
۰
Matachowski Bartosz
Finished
۰۰:۳۰
Vojtech Sanc
۳
۱
Tomas Krejci
Finished
۰۰:۵۰
Martin Dolezal
۳
۱
Adam Kosacky
Finished
۰۰:۵۵
Andrzej Krezel
۳
۱
Matachowski Bartosz
Finished
۰۱:۰۰
Petr Priscak
۰
۳
Andrei Knazik
Finished
۰۱:۲۰
Ucinski Rafal
۳
۰
Golaszewski Kuba
Finished
۰۱:۳۰
Adam Kosacky
۳
۱
Jan Hendrych
Finished
۰۱:۳۰
Gola Blazej
۱
۳
Kos Pawel
Finished
۰۲:۰۰
Brozek Michal
۳
۲
Martin Dolezal
Finished
۰۲:۰۰
Krzysztof Witerski
۰
۳
Cezary Krawczyk
Finished
۰۲:۳۰
Ahmed Soliman
۱
۳
Vijay Kumar
Finished
۰۲:۳۵
Morawski Piotr
۳
۲
Emil Michalski
Finished
۰۳:۰۰
Zoladek Dariusz
۳
۰
Cezary Krawczyk
Finished
۰۳:۳۰
Krzysztof Witerski
۰
۳
Morawski Piotr
Finished
۰۴:۰۰
Benji Zhang
-
-
Louis Lu
Finished
۰۴:۱۰
Judas Mimsypohc
۳
۲
Kotlyarevskiy Semen
Finished
۰۴:۱۵
Zoladek Dariusz
۲
۳
Emil Michalski
Finished
۰۴:۳۰
Benji Zhang
۳
۱
Kotlyarevskiy Semen
Finished
۰۴:۴۰
Louis Lu
-
-
Judas Mimsypohc
Finished
۰۴:۴۵
Morawski Piotr
۲
۳
Cezary Krawczyk
Finished
۰۵:۰۰
Benji Zhang
۲
۳
Judas Mimsypohc
Finished
۰۵:۱۰
Zoladek Dariusz
۳
۰
Morawski Piotr
Finished
۰۵:۳۰
Krzysztof Witerski
۲
۳
Emil Michalski
Finished
۰۶:۰۰
Zoladek Dariusz
۱
۳
Krzysztof Witerski
Finished
۰۶:۳۰
Emil Michalski
۱
۳
Cezary Krawczyk
Finished
۰۷:۰۰
Emil Michalski
۳
۰
Morawski Piotr
Finished
۰۷:۴۰
Cezary Krawczyk
۱
۳
Zoladek Dariusz
Finished
۰۸:۱۰
Michal Lysakowski
۱
۳
Maciej Kolek
Finished
۰۸:۳۰
Adam Gdula
۱
۳
Dawid Stapor
Finished
۰۹:۰۰
Filip Kociuba
۳
۰
Maciej Kolek
Finished
۰۹:۳۰
Karol Sulkowski
۰
۳
Sylwester Wloszek
Finished
۰۹:۳۵
Jaroslav Zamyslicky
۳
۰
Michal Nemec
Finished
۰۹:۵۰
Michal Lysakowski
۰
۳
Dawid Stapor
Finished
۱۰:۰۰
Stapor Rafal
۳
۱
Gala Bartlomiej
Finished
۱۰:۰۵
Jose L. Reverte
۱
۳
Alberto Olmedo
Finished
۱۰:۱۰
Jaroslav Sprongl
۳
۰
Simon Matousch
Finished
۱۰:۲۰
Suvorov Maxim
۳
۲
Petr Kotrbaty
Finished
۱۰:۲۵
Milosz Kukawka
۳
۰
Sylwester Wloszek
Finished
۱۰:۳۵
Enrique Limonta
-
-
Victor Sanchez
Finished
۱۰:۴۰
Jaroslav Zamyslicky
۱
۳
Simon Matousch
Finished
۱۰:۵۰
Brozek Michal
۰
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۱۰:۵۵
Karol Sulkowski
۰
۳
Stapor Rafal
Finished
۱۱:۰۵
Michal Nemec
۳
۲
Jaroslav Sprongl
Finished
۱۱:۲۰
Suvorov Maxim
۲
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۱۱:۲۵
Michal Lysakowski
۰
۳
Filip Kociuba
Finished
۱۱:۳۰
Milosz Kukawka
۳
۱
Gala Bartlomiej
Finished
۱۱:۳۵
Enrique Limonta
-
-
Alberto Olmedo
Finished
۱۱:۴۰
Jaroslav Zamyslicky
۳
۲
Jaroslav Sprongl
Finished
۱۱:۵۰
Petr Kotrbaty
۰
۳
Brozek Michal
Finished
۱۱:۵۵
Stapor Rafal
۱
۳
Sylwester Wloszek
Finished
۱۲:۰۵
Jose L. Reverte
۲
۳
Victor Sanchez
Finished
۱۲:۱۰
Simon Matousch
۳
۲
Michal Nemec
Finished
۱۲:۲۰
Suvorov Maxim
۳
۲
Brozek Michal
Finished
۱۲:۲۵
Adam Gdula
۱
۳
Maciej Kolek
Finished
۱۲:۳۰
Milosz Kukawka
۰
۳
Stapor Rafal
Finished
۱۲:۳۵
Enrique Limonta
-
-
Jose L. Reverte
Finished
۱۲:۴۰
Ondrej Fiklik
۳
۰
Petr Kotrbaty
Finished
۱۲:۵۵
Michal Nemec
۳
۱
Jaroslav Sprongl
Finished
۱۳:۰۰
Karol Sulkowski
۳
۰
Gala Bartlomiej
Finished
۱۳:۰۵
Brozek Michal
۳
۲
Petr Kotrbaty
Finished
۱۳:۲۵
Adam Gdula
۰
۳
Filip Kociuba
Finished
۱۳:۳۰
Simon Matousch
۳
۰
Jaroslav Zamyslicky
Finished
۱۳:۳۰
Milosz Kukawka
۱
۳
Karol Sulkowski
Finished
۱۳:۳۵
Martin Pakk
۳
۲
Madis Vaarpu
Finished
۱۳:۴۵
Petr Libovicky
۳
۰
Pavel Vyvial
Finished
۱۳:۵۰
Ondrej Fiklik
۳
۰
Suvorov Maxim
Finished
۱۳:۵۵
Dawid Stapor
۳
۰
Maciej Kolek
Finished
۱۴:۰۰
Gala Bartlomiej
۱
۳
Sylwester Wloszek
Finished
۱۴:۰۵
Alberto Olmedo
۲
۳
Victor Sanchez
Finished
۱۴:۱۰
Yuto Kobayashi
۳
۲
Nikolai Danilov
Finished
۱۴:۱۵
Michal Lysakowski
۲
۳
Adam Gdula
Finished
۱۴:۳۰
Karol Sulkowski
۰
۳
Milosz Kukawka
Finished
۱۴:۴۵
Jan Kocab
۲
۳
Filip Nemec
Finished
۱۴:۴۵
Martin Pakk
۱
۳
Nikolai Danilov
Finished
۱۴:۴۵
Victor Sanchez
۳
۱
Alberto Olmedo
Finished
۱۴:۵۵
Petr Libovicky
۳
۲
Vaclav Nykl
Finished
۱۵:۰۰
Vit Benak
۱
۲
Ondrej Fiklik
inprogress
۱۵:۰۵
Madis Vaarpu
۰
۳
Yuto Kobayashi
Finished
۱۵:۱۵
Sylwester Wloszek
۱
۳
Stapor Rafal
Finished
۱۵:۱۵
Pavel Vyvial
۱
۱
Martin Novak
inprogress
۱۵:۲۰
Filip Kociuba
۱
۲
Dawid Stapor
inprogress
۱۵:۳۰
Marek Chybinski
۰
۱
Fabian Sikora
inprogress
۱۵:۳۵
Martin Pakk
-
-
Yuto Kobayashi
بازی شروع نشده است
۱۵:۴۵
  World Ping Pong Point
Oleksandr Leonenko
۲
۳
Manko Viktor
Finished
۰۸:۱۷
Roiland Dmytro
۰
۳
Nikolay Ulyanchich
Finished
۰۸:۴۷
Oleksandr Leonenko
۱
۳
Nikolay Ulyanchich
Finished
۰۹:۱۷
Roiland Dmytro
۳
۰
Manko Viktor
Finished
۰۹:۴۷
Oleksandr Leonenko
۱
۳
Roiland Dmytro
Finished
۱۰:۱۷
Nikolay Ulyanchich
۳
۰
Manko Viktor
Finished
۱۰:۴۷
Roiland Dmytro
۲
۳
Oleksandr Leonenko
Finished
۱۱:۱۷
Manko Viktor
۰
۳
Nikolay Ulyanchich
Finished
۱۱:۴۷
Manko Viktor
۰
۳
Roiland Dmytro
Finished
۱۲:۱۷
Nikolay Ulyanchich
۳
۱
Oleksandr Leonenko
Finished
۱۲:۴۷
Manko Viktor
۰
۳
Oleksandr Leonenko
Finished
۱۳:۱۷
Nikolay Ulyanchich
۳
۰
Roiland Dmytro
Finished
۱۳:۴۷
Volodymyr Andrievskiy
۰
۳
Goncharov Oleksandr
Finished
۱۵:۱۷
  Belarus Liga Pro
Moiseenko Aleksandr
۰
۳
Viktor Kozlov
Finished
۰۸:۳۰
Gennadii Levin
۲
۳
Zhelobkovich Igor
Finished
۰۹:۰۰
Viktor Kozlov
۱
۳
Gennadii Levin
Finished
۰۹:۳۰
Zhelobkovich Igor
۲
۳
Moiseenko Aleksandr
Finished
۱۰:۰۰
Moiseenko Aleksandr
۳
۱
Gennadii Levin
Finished
۱۰:۳۰
Viktor Kozlov
۲
۳
Zhelobkovich Igor
Finished
۱۱:۰۰
Petr Kernoga
۳
۲
Andrei Khrameev
Finished
۱۳:۰۰
Oleksandr Osadchyi
۳
۱
Petr Kernoga
Finished
۱۳:۳۰
Oleksandr Osadchyi
۳
۱
Andrei Khrameev
Finished
۱۵:۰۰
  Czech Republic TT Star Series
Max Hedbom
۳
۲
Simon Belik
Finished
۰۹:۳۰
Akito Itagaki
۲
۳
Eusebio Vos
Finished
۱۰:۰۰
Barry Berben
۳
۱
Allegranza Giacomo
Finished
۱۰:۳۰
Mattias Mongiusti
۱
۳
Anton Limonov
Finished
۱۱:۰۰
Max Hedbom
۳
۲
Akito Itagaki
Finished
۱۱:۳۰
Barry Berben
۱
۳
Eusebio Vos
Finished
۱۲:۰۰
Anton Limonov
۳
۲
Simon Belik
Finished
۱۲:۳۰
Mattias Mongiusti
۳
۱
Allegranza Giacomo
Finished
۱۳:۰۰
Max Hedbom
۳
۲
Barry Berben
Finished
۱۳:۳۰
Akito Itagaki
۳
۱
Simon Belik
Finished
۱۴:۰۰
Mattias Mongiusti
۰
۳
Eusebio Vos
Finished
۱۴:۳۰
Anton Limonov
۰
۰
Allegranza Giacomo
inprogress
۱۵:۰۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید