0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World Slovak Open
Mark Aronchik
۱
۲
Gal Bizjak
Finished
۱۱:۰۵
Mikolaj Morawski
۰
۲
Idan Schneidman
Finished
۱۱:۰۵
Bartosz Krajewski
۲
۰
Kevin Lin Lenarcic
Finished
۱۱:۵۰
John Li
۰
۲
Andrej Suchy
Finished
۱۳:۳۵
Dhruv Rawat
۲
۱
Haktan Dogan
Finished
۱۰:۳۰
Mark Korosa
۲
۰
Igor Jasek
Finished
۱۰:۳۰
Marcell Csobod
۰
۲
Yazgan Calisir
Finished
۱۰:۳۰
Tadeas Brazda
۰
۲
Matthew Cheung
Finished
۱۱:۱۵
Krasimir Todorov
۰
۲
Loris Dietrich
Finished
۱۱:۱۵
Leon Seiwald
۲
۰
James Robertson
Finished
۱۱:۱۵
Stefan Zeirov
۰
۲
Angus Meldrum
Finished
۱۱:۴۰
Marian Liptak
۱
۲
Maj Poboljsaj
Finished
۱۱:۴۰
Michael Pang
۲
۰
Jan Krumpak
Finished
۱۱:۵۰
Lennart Notni
۱
۲
Mateusz Golas
Finished
۱۱:۵۰
Janostik Jan
۲
۰
Piotr Krajewski
Finished
۱۲:۲۵
Kjell Wagener
۲
۰
Jan Wilczak
Finished
۱۲:۲۵
Ivan Torre
۲
۱
Dominik Tripet
Finished
۱۲:۲۵
Tauri Kilk
۲
۰
Gregor Alic
Finished
۱۳:۲۵
Yaro Van Delsen
۰
۲
Matthew Cheung
Finished
۱۳:۳۵
Tim Kramer
۰
۲
Dhruv Rawat
Finished
۱۳:۵۰
Marton Szerecz
۲
۰
Dorian Florian Tihi
Finished
۱۴:۰۰
Michael Schausberger
۲
۰
Mykyta Pokydko
Finished
۱۴:۴۵
Dragoslav Petrovic
۲
۰
Andre Irpola
Finished
۱۴:۴۵
Yazgan Calisir
۲
۰
Armin Sarosi
Finished
۱۵:۱۰
Daniel Mcmillan
۲
۱
Alex Petrovic
Finished
۱۵:۱۰
Vladyslav Buldenko
۱
۲
Samuel Cassar
Finished
۱۵:۲۰
Karol Budny
۰
۲
Szymon Stokfisz
Finished
۱۵:۴۵
Christian Tomic
۰
۲
Kristof Toth
Finished
۱۵:۴۵
Simeon Suchy
۲
۰
Joe Bentwood
Finished
۱۵:۵۵
Miklos Kis-Kasza
۰
۲
Dhruv Rawat
Finished
۱۷:۳۰
Micahl Szczypka
۱
۲
Reddy S. Stithapragnya
Finished
۱۷:۴۰
Kjell Wagener
۰
۲
Michael Tomic
Finished
۱۷:۴۰
Ivan Torre
۰
۲
Emil Dantler
Finished
۱۷:۴۰
Andrej Suchy
۰
۲
Matthew Cheung
Finished
۱۸:۰۵
Tauri Kilk
۲
۰
Leon Seiwald
Finished
۱۸:۰۵
Marton Szerecz
۲
۱
Sataksh Singh
Finished
۱۸:۱۵
Yazgan Calisir
۲
۱
Daniel Dvorak
Finished
۱۸:۱۵
Angus Meldrum
۱
۲
Dragoslav Petrovic
Finished
۱۸:۴۰
Bartosz Krajewski
۲
۱
Michael Schausberger
Finished
۱۸:۴۰
Shaun Ekengren
۰
۲
Daniel Mcmillan
Finished
۱۸:۵۰
Michael Pang
۲
۰
Szymon Stokfisz
Finished
۱۸:۵۰
Kristof Toth
۲
۰
Simeon Suchy
Finished
۱۹:۱۵
  World Slovak Open Women
Jessica Orzechowicz
۲
۱
Luna Saban
Finished
۱۵:۵۵
Sara Loncar
۰
۲
Karla Henry
Finished
۱۶:۲۰
Kim Matovic
۰
۲
Tunde Takacs
Finished
۱۶:۲۰
Cloe Brand
۲
۱
Alicja Syrek
Finished
۱۶:۳۰
Olivia Kadlecova
۱
۲
Anastasiia Volkova
Finished
۱۶:۵۵
Sanja Peric
۱
۲
Sofia Slosyarikova
Finished
۱۶:۵۵
Kinga Stokfisz
۲
۰
Lea Kyselicova
Finished
۱۷:۰۵
Purva Barve
۲
۰
Francesca Clark
Finished
۱۷:۰۵
Ulyana Volskaya
۲
۰
Johanka Ivanovicova
Finished
۱۹:۲۵
Edith Urell
۲
۰
Tunde Takacs
Finished
۱۹:۵۰
Vlada Ginga
۲
۰
Lea Vybochova
Finished
۱۹:۵۰
Cloe Brand
۰
۲
Anastasiia Alymova
Finished
۲۰:۲۵
  World Slovak Open, Doubles
Yasar Y./Calisir Y.
۲
۰
Diglidis N./Kramer T.
Finished
۲۱:۱۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید