0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World Modus Super Series
Harry Gregory
۴
۲
James Richardson
Finished
۱۲:۰۵
John OShea
۴
۳
Gilbert van der Meijden
Finished
۱۲:۲۰
Lee Cocks
۲
۴
Harry Ward
Finished
۱۲:۴۰
James Richardson
۳
۴
John OShea
Finished
۱۲:۵۵
Harry Ward
۴
۳
Harry Gregory
Finished
۱۳:۱۵
Gilbert van der Meijden
۴
۰
Lee Cocks
Finished
۱۳:۳۵
James Richardson
۰
۴
Harry Ward
Finished
۱۳:۵۰
John OShea
۴
۳
Lee Cocks
Finished
۱۴:۰۵
Harry Gregory
۴
۳
Gilbert van der Meijden
Finished
۱۴:۱۵
Harry Ward
۴
۲
John OShea
Finished
۱۴:۳۵
Gilbert van der Meijden
۴
۲
James Richardson
Finished
۱۴:۵۵
Lee Cocks
۳
۴
Harry Gregory
Finished
۱۵:۱۵
Gilbert van der Meijden
۴
۲
Harry Ward
Finished
۱۵:۳۰
Harry Gregory
۳
۴
John OShea
Finished
۱۵:۵۰
James Richardson
۰
۴
Lee Cocks
Finished
۱۶:۰۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید