0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  England Premier League
Nathan Aspinall
۴
۶
Michael van Gerwen
Finished
۰۲:۱۰
Nathan Aspinall
۶
۴
Rob Cross
Finished
۰۰:۵۰
Gerwyn Price
۴
۶
Michael van Gerwen
Finished
۰۰:۱۵
Luke Littler
۵
۶
Michael van Gerwen
Finished
۰۱:۲۵
  World Modus Super Series
James Wilson
۱
۳
Robert Thornton
Finished
۰۱:۳۵
Connor Scutt
۳
۱
Steve Brown
Finished
۰۱:۵۰
Conan Whitehead
۳
۰
James Wilson
Finished
۰۲:۱۰
Robert Thornton
۲
۳
Connor Scutt
Finished
۰۲:۱۵
Steve Brown
۱
۳
Conan Whitehead
Finished
۰۲:۳۵
James Wilson
۳
۲
Connor Scutt
Finished
۰۲:۴۵
Robert Thornton
۰
۳
Steve Brown
Finished
۰۳:۰۵
Connor Scutt
۳
۱
Conan Whitehead
Finished
۰۳:۲۰
Steve Brown
۱
۳
James Wilson
Finished
۰۳:۳۰
Conan Whitehead
۲
۳
Robert Thornton
Finished
۰۳:۴۵
Darryl Pilgrim
۳
۱
Kevin Painter
Finished
۱۶:۳۵
Colin Osborne
۲
۳
Lisa Ashton
Finished
۱۶:۵۰
Mark Dudbridge
۲
۳
Neil Duff
Finished
۱۷:۱۰
Lisa Ashton
۰
۳
Darryl Pilgrim
Finished
۱۷:۲۵
Kevin Painter
۲
۳
Neil Duff
Finished
۱۷:۳۵
Colin Osborne
۰
۳
Mark Dudbridge
Finished
۱۷:۵۵
Neil Duff
۲
۳
Lisa Ashton
Finished
۱۸:۰۵
Darryl Pilgrim
۳
۲
Colin Osborne
Finished
۱۸:۲۵
Mark Dudbridge
۳
۲
Kevin Painter
Finished
۱۸:۴۰
Darryl Pilgrim
۰
۳
Neil Duff
Finished
۱۸:۵۵
Lisa Ashton
۱
۳
Mark Dudbridge
Finished
۱۹:۱۵
Colin Osborne
۲
۳
Kevin Painter
Finished
۱۹:۳۰
Mark Dudbridge
۲
۳
Darryl Pilgrim
Finished
۱۹:۴۰
Neil Duff
۳
۱
Colin Osborne
Finished
۱۹:۵۵
Kevin Painter
۳
۱
Lisa Ashton
Finished
۲۰:۱۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید