0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World ITTF South American Championships
Marcelo Aguirre
۴
۲
Gustavo Gomez
Finished
۰۰:۰۰
Carlos Ishida
۲
۴
Diego Piguave
Finished
۰۱:۳۰
Teodoro Guilherme
۴
۱
Sanchi Francisco
Finished
۰۰:۰۰
Martin Bentancor
۱
۳
Marcelo Aguirre
inprogress
۱۹:۱۵
Eric Jouti
۴
۰
Adrian Rubinos
Finished
۱۹:۱۵
Jeremy Cedeno
۰
۴
Rodrigo Hidalgo
Finished
۰۱:۳۰
  Europe TT Elite Series
Kacper Glazowski
۲
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۰۱:۲۵
Adam Kasperski
۲
۳
Kacper Slawinski
Finished
۰۰:۴۰
Jakub Grzegorczyk
۱
۳
Tomasz Lojtek
Finished
۰۷:۳۰
Marcin Jadczyk
۲
۳
Jiri Martinko
Finished
۱۱:۵۵
Krzystof Guminski
۱
۳
Adrian Eliasz
Finished
۰۲:۰۵
Aleksander Lilien
۳
۱
Krzysztof Kapik
Finished
۱۲:۴۵
Tomasz Lewandowski
۱
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۳:۳۰
Filbrandt Tomasz
۱
۳
Mateusz Czernik
Finished
۱۸:۱۰
Krzysztof Kotyl
۱
۳
Kacper Slawinski
Finished
۰۱:۲۵
Bartosz Kwodawski
۳
۰
Adrian Eliasz
Finished
۰۲:۵۰
Krzysztof Kotyl
۳
۱
Blazej Szczepanek
Finished
۰۵:۳۰
Krzysztof Kotyl
۲
۳
Dawid Poloszczanski
Finished
۰۹:۱۵
Tomasz Lewandowski
۱
۳
Josef Braun
Finished
۱۲:۲۰
Filbrandt Tomasz
۳
۲
Radoslaw Chrzescian
Finished
۱۲:۲۰
Filbrandt Tomasz
۳
۲
Aleksander Lilien
Finished
۱۳:۵۵
Amirreza Abbasi
۳
۲
Josef Braun
Finished
۱۹:۰۵
Krystian Kolodziej
۳
۰
Kacper Glazowski
Finished
۰۰:۱۰
Krzysztof Kotyl
۳
۰
Fomin Yurij
Finished
۰۰:۱۵
Maciej Domin
۲
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۰:۳۵
Fomin Yurij
۰
۳
Adrian Fabis
Finished
۰۱:۵۰
Adam Kasperski
۱
۳
Tomasz Lojtek
Finished
۰۲:۱۵
Jakub Grzegorczyk
۳
۲
Kacper Slawinski
Finished
۰۵:۰۵
Tomasz Lewandowski
۰
۲
Jiri Martinko
Finished
۰۹:۰۵
Krzystof Guminski
۳
۲
Radoslaw Chrzescian
Finished
۰۹:۱۰
Josef Braun
۳
۱
Marcin Jadczyk
Finished
۰۹:۳۰
Filbrandt Tomasz
۰
۳
Kacper Glazowski
Finished
۰۹:۳۵
Marcin Jadczyk
۳
۱
Lukasz Nadolski
Finished
۱۰:۲۰
Josef Braun
۰
۳
Jiri Martinko
Finished
۱۰:۴۵
Kacper Glazowski
۳
۱
Krzysztof Kapik
Finished
۱۰:۴۵
Filbrandt Tomasz
۳
۰
Krzystof Guminski
Finished
۱۱:۱۰
Rudomina Kamil
۳
۲
Krzysztof Kotyl
Finished
۱۱:۱۵
Kacper Glazowski
۳
۰
Radoslaw Chrzescian
Finished
۱۳:۱۰
Krzystof Guminski
۲
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۱۳:۳۵
Kacper Glazowski
۳
۲
Aleksander Lilien
Finished
۱۸:۳۰
Tomasz Lewandowski
۳
۰
Jiri Martinko
Finished
۱۸:۴۰
Tadeusz Piotrowski
۱
۳
Piotr Strus
Finished
۱۹:۱۹
Filbrandt Tomasz
۰
۳
Aleksander Lilien
Finished
۱۹:۲۰
Piotr Chlodnicki
۰
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۰۱:۰۰
Tomasz Lojtek
۳
۱
Adrian Fabis
Finished
۰۱:۰۵
Karol Wisniewski
۳
۲
Lukasz Jarocki
Finished
۰۲:۱۰
Zochniak Jakub
۳
۰
Dawid Poloszczanski
Finished
۰۲:۲۵
Jakub Grzegorczyk
۰
۳
Adam Kasperski
Finished
۰۳:۰۵
Blazej Szczepanek
۳
۲
Adam Kasperski
Finished
۰۴:۴۵
Tomasz Lojtek
۲
۳
Adam Kasperski
Finished
۰۵:۵۵
Jakub Grzegorczyk
۳
۰
Blazej Szczepanek
Finished
۰۶:۲۰
Krzysztof Kotyl
۱
۳
Tomasz Lojtek
Finished
۰۶:۴۰
Adam Kasperski
۳
۰
Kacper Slawinski
Finished
۰۷:۰۵
Filbrandt Tomasz
۲
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۸:۲۰
Radoslaw Chrzescian
۳
۱
Krzysztof Kapik
Finished
۱۰:۰۰
Krzystof Guminski
۱
۳
Aleksander Lilien
Finished
۱۰:۲۵
Dawid Poloszczanski
۲
۳
Tadeusz Piotrowski
Finished
۱۱:۴۰
Kacper Glazowski
۳
۱
Krzystof Guminski
Finished
۱۲:۰۰
Rudomina Kamil
۳
۲
Dawid Poloszczanski
Finished
۱۲:۲۵
Aleksander Lilien
۳
۲
Radoslaw Chrzescian
Finished
۱۷:۴۵
Radoslaw Chrzescian
۳
۰
Maciej Domin
Finished
۱۸:۵۵
Mateusz Czernik
۱
۱
Maciej Domin
inprogress
۱۹:۴۵
Maciej Domin
۰
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۰۱:۵۰
Piotr Chlodnicki
۱
۳
Kacper Glazowski
Finished
۰۲:۳۵
Krzysztof Kotyl
۳
۱
Kacper Slawinski
Finished
۰۲:۴۰
Blazej Szczepanek
۱
۳
Tomasz Lojtek
Finished
۰۳:۳۰
Krzysztof Kotyl
۳
۱
Jakub Grzegorczyk
Finished
۰۳:۵۵
Tomasz Lojtek
۱
۳
Kacper Slawinski
Finished
۰۴:۲۰
Blazej Szczepanek
۳
۱
Kacper Slawinski
Finished
۰۷:۵۵
Krzysztof Kotyl
۳
۰
Adam Kasperski
Finished
۰۸:۱۵
Kacper Glazowski
۳
۱
Aleksander Lilien
Finished
۰۸:۴۵
Dawid Kotwica
۰
۳
Tadeusz Piotrowski
Finished
۰۸:۵۰
Rudomina Kamil
۳
۱
Dawid Kotwica
Finished
۰۹:۴۰
Dawid Kotwica
۱
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۱۰:۵۰
Tomasz Lewandowski
۳
۱
Lukasz Nadolski
Finished
۱۱:۰۵
Radoslaw Chrzescian
۰
۳
Aleksander Lilien
Finished
۱۱:۳۵
Jiri Martinko
۳
۱
Lukasz Nadolski
Finished
۱۳:۰۵
Krzysztof Kotyl
-
-
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۱۳:۴۰
Josef Braun
۳
۰
Lukasz Nadolski
Finished
۱۳:۵۵
Rudomina Kamil
-
-
Tadeusz Piotrowski
Finished
۱۳:۵۹
Kacper Glazowski
۱
۳
Maciej Domin
Finished
۱۴:۳۰
Dawid Kotwica
-
-
Jaroslaw Rolak
Finished
۱۴:۳۵
Tomasz Lewandowski
-
-
Josef Braun
Finished
۱۴:۴۰
Filbrandt Tomasz
۳
۲
Radoslaw Chrzescian
Finished
۱۴:۵۵
Mateusz Czernik
۱
۳
Aleksander Lilien
inprogress
۱۵:۲۰
Lukasz Nadolski
۳
۰
Jiri Martinko
Finished
۱۵:۳۰
Kacper Glazowski
۳
۲
Filbrandt Tomasz
Finished
۱۵:۴۵
Aleksander Lilien
۳
۱
Maciej Domin
Finished
۱۶:۱۰
Jiri Martinko
۳
۱
Josef Braun
Finished
۱۶:۲۰
Mateusz Czernik
۰
۳
Radoslaw Chrzescian
Finished
۱۶:۳۵
Lukasz Nadolski
۰
۳
Amirreza Abbasi
Finished
۱۶:۴۵
Tadeusz Piotrowski
-
-
Jaroslaw Rolak
Finished
۱۶:۵۰
Filbrandt Tomasz
۳
۱
Maciej Domin
Finished
۱۶:۵۵
Kacper Glazowski
۳
۰
Mateusz Czernik
Finished
۱۷:۲۰
Kacper Slawinski
-
-
Morawiec Daniel
Finished
۱۷:۲۵
Tomasz Lewandowski
۳
۲
Lukasz Nadolski
Finished
۱۷:۳۰
Jiri Martinko
۰
۳
Amirreza Abbasi
Finished
۱۷:۵۵
Dawid Kotwica
۳
۲
Piotr Strus
Finished
۱۸:۲۹
Dawid Poloszczanski
۲
۳
Jaroslaw Rolak
Finished
۱۸:۵۴
Jakub Glanowski
-
-
Jaroslaw Rolak
inprogress
۱۹:۴۵
Lukasz Nadolski
-
-
Josef Braun
بازی شروع نشده است
۱۹:۵۵
  Russia Liga Pro
Vladislav Chakhur
۲
۳
Denys Lebedev
Finished
۰۸:۱۵
Roman Antonov
۳
۱
Ilya Novikov
Finished
۰۸:۳۰
Egorov Pavel Evgenevich
۳
۲
Igor Rokhlin
Finished
۰۸:۳۰
Aleksei Konobeev
۲
۳
Alexander Kolmin
Finished
۰۸:۴۵
Igor Rokhlin
۱
۳
Evgenii Plotnikov
Finished
۰۹:۳۰
Sergey Maksakov
۳
۰
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۰:۳۰
Evgeniy Akulenko
۳
۲
Alexander Kolmin
Finished
۱۰:۴۵
Konstantin Kochetkov
۱
۳
Vadim Georgievich Evlampiev
Finished
۱۳:۱۵
Sergey Lanovenko
۱
۳
Sergey Maksakov
Finished
۰۲:۳۰
Evgenii Plotnikov
۲
۳
Egorov Pavel Evgenevich
Finished
۱۰:۰۰
Bogachev Alexey
۳
۰
Konstantin Kochetkov
Finished
۱۲:۱۵
Yankovskii Andrei
۱
۳
Stanislav Andreev
Finished
۱۲:۳۰
Anton Sokolov
۰
۳
Vasiliy Rudenko
Finished
۱۲:۴۵
Maksim Lobanov
۳
۱
Yankovskii Andrei
Finished
۱۳:۰۰
Valery Kutin
۳
۲
Anton Sokolov
Finished
۱۳:۱۵
Stanislav Andreev
۱
۳
Shulkov Maxim
Finished
۱۳:۳۰
Evgeny Anisimov
۳
۲
Sergey Lanovenko
Finished
۰۰:۰۰
Sergey Lanovenko
۳
۲
Pavel Fursov
Finished
۰۱:۰۰
Evgeny Anisimov
۱
۳
Sergey Maksakov
Finished
۰۱:۳۰
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۳
۱
Oleg Popov
Finished
۰۲:۱۵
Igor Zemit
۳
۱
Robert Agababyan
Finished
۰۲:۱۵
Robert Agababyan
۳
۲
Oleg Soldusov
Finished
۰۳:۱۵
Oleg Popov
۳
۲
Dmitry Ignatiev
Finished
۰۳:۱۵
Ilya Novikov
۳
۲
Yuriy Fedotov
Finished
۰۹:۳۰
Eduard Golovachev
۲
۳
Vladislav Chakhur
Finished
۰۹:۴۵
Alexander Kolmin
۱
۳
Barashkov Oleg Nikolaevich
Finished
۰۹:۴۵
Armen Pomazkov
۲
۳
Oleg Popov
Finished
۱۲:۳۰
Evgeniy Danilov
۱
۳
Oleg Shutov
Finished
۱۷:۳۰
Mikhail Chernyavskiy
۳
۲
Igor Blinov
Finished
۱۷:۳۰
Anton Yudin
۳
۲
Alexander Klavdenkov
Finished
۱۸:۱۵
Igor Zemit
۳
۱
Oleg Soldusov
Finished
۰۴:۴۵
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۰
۳
Dmitry Ignatiev
Finished
۰۴:۴۵
Dmitry Petrochenko
۲
۳
Eduard Golovachev
Finished
۰۸:۴۵
Gennady Karpovkin
۱
۳
Egorov Pavel Evgenevich
Finished
۰۹:۰۰
Denys Lebedev
۳
۱
Dmitry Petrochenko
Finished
۰۹:۱۵
Barashkov Oleg Nikolaevich
۳
۱
Aleksei Konobeev
Finished
۱۰:۱۵
Ilya Novikov
۳
۱
Valery Sidorin
Finished
۱۱:۰۰
Anton Yudin
۳
۱
Dmitry Tunitsin
Finished
۱۶:۱۵
Dmitry Tunitsin
۳
۱
Alexander Klavdenkov
Finished
۱۷:۱۵
Igor Kovalev
۱
۳
Dmitry Ignatiev
Finished
۱۷:۳۰
Valeriy Zanev
۳
۱
Oleg Shutov
Finished
۱۸:۳۰
Dmitry Ignatiev
۲
۳
Denisov Alexey
Finished
۰۰:۱۵
Ivanov Alexander
۱
۳
Oleg Popov
Finished
۰۰:۴۵
Pavel Fursov
۳
۱
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۲:۰۰
Maksim Kadulin
۰
۳
Aleksandr Pismenny
inprogress
۰۲:۴۵
Denisov Alexey
۱
۳
Ivanov Alexander
Finished
۰۲:۴۵
Nikolay Tarasenkov
۳
۰
Evgeny Anisimov
Finished
۰۳:۰۰
Sergey Maksakov
۰
۳
Pavel Fursov
Finished
۰۳:۳۰
Ivanov Alexander
۱
۳
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۳:۴۵
Nikolay Tarasenkov
۳
۱
Sergey Lanovenko
Finished
۰۴:۰۰
Oleg Popov
۱
۳
Denisov Alexey
Finished
۰۴:۱۵
Pavel Fursov
۳
۰
Evgeny Anisimov
Finished
۰۴:۳۰
Barashkov Oleg Nikolaevich
۳
۰
Evgeniy Akulenko
Finished
۰۸:۱۵
Evgeniy Akulenko
۳
۱
Aleksei Konobeev
Finished
۰۹:۱۵
Valery Sidorin
۰
۳
Roman Antonov
Finished
۱۰:۰۰
Vladislav Chakhur
۳
۰
Dmitry Petrochenko
Finished
۱۰:۱۵
Gennady Karpovkin
۳
۱
Igor Rokhlin
Finished
۱۰:۳۰
Denys Lebedev
۳
۱
Eduard Golovachev
Finished
۱۰:۴۵
Shulkov Maxim
۰
۳
Maksim Lobanov
Finished
۱۲:۰۰
Mikhail Reznikov
۳
۲
Denis Ivanov
Finished
۱۲:۳۰
Vadim Georgievich Evlampiev
۰
۳
Igor Matveev
Finished
۱۲:۴۵
Ivan Soldatov
۳
۲
Viacheslav Seleznev
Finished
۱۳:۰۰
Denis Ivanov
۰
۳
Ivan Soldatov
Finished
۱۳:۳۰
Igor Matveev
۳
۰
Bogachev Alexey
Finished
۱۳:۴۵
Shulkov Maxim
۳
۱
Yankovskii Andrei
Finished
۱۴:۰۰
Bogachev Alexey
۳
۰
Vadim Georgievich Evlampiev
Finished
۱۴:۱۵
Murzakmatov Ernist
۳
۱
Anton Sokolov
Finished
۱۴:۱۵
Mikhail Reznikov
۱
۳
Ivan Soldatov
Finished
۱۴:۳۰
Maksim Lobanov
۳
۰
Stanislav Andreev
Finished
۱۴:۳۰
Valery Kutin
۲
۳
Vasiliy Rudenko
Finished
۱۴:۴۵
Konstantin Kochetkov
۲
۳
Igor Matveev
Finished
۱۴:۴۵
Oleg Popov
۱
۳
Aleksey Lobanov
Finished
۱۵:۰۰
Igor Blinov
۱
۳
Sergey Lanin
Finished
۱۶:۰۰
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۳
۰
Igor Kovalev
Finished
۱۶:۳۰
Mareychev Sergey
۳
۱
Mikhail Chernyavskiy
Finished
۱۶:۳۰
Valeriy Zanev
۰
۳
Evgeniy Danilov
Finished
۱۶:۳۰
Alexander Klavdenkov
۰
۳
Andrei Molodykh
Finished
۱۶:۴۵
Vyacheslav Chernov
۰
۳
Aleksandr Gusev
Finished
۱۶:۴۵
Oleg Shutov
۱
۳
Aleksandr Kiselev
Finished
۱۷:۰۰
Dmitry Ignatiev
۳
۱
Ivan Pandur
Finished
۱۷:۰۰
Andrei Molodykh
۳
۰
Anton Yudin
Finished
۱۷:۴۵
Igor Blinov
۳
۲
Mareychev Sergey
Finished
۱۸:۰۰
Ivan Pandur
۱
۳
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۱۸:۰۰
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۱
۳
Dmitry Ignatiev
Finished
۱۸:۳۰
Sergey Lanin
۳
۰
Mikhail Chernyavskiy
Finished
۱۸:۳۰
Vladimir Beliakov
۳
۰
Aleksandr Gusev
Finished
۱۸:۴۵
Dmitry Tunitsin
۳
۰
Andrei Molodykh
Finished
۱۸:۴۵
Igor Kovalev
۳
۰
Ivan Pandur
Finished
۱۹:۰۰
Evgeniy Danilov
۳
۰
Aleksandr Kiselev
Finished
۱۹:۰۰
Vladimir Selkin
-
-
Mikhail Taltykin
بازی شروع نشده است
۲۰:۰۰
Ivan Moshkov
-
-
Stepan Kutepov
بازی شروع نشده است
۲۰:۱۵
Aleksey Kazakov
-
-
Igor Mihaylov
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۰
Oleg Soldusov
-
-
Stanislav Andreev
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۰
Rostislav Salkin
-
-
Aleksandr Ivanovich Frolov
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۵
Andrey Shmakov
-
-
Andrey Potapkov
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۰
Vladimir Slesarev
-
-
Yuriy Lbov
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۰
Mikhail Taltykin
-
-
Oleg Soldusov
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۰
Stepan Kutepov
-
-
Eduard Golovachev
بازی شروع نشده است
۲۱:۱۵
Stashkovsky Gleb
-
-
Rostislav Salkin
بازی شروع نشده است
۲۱:۱۵
Stanislav Andreev
-
-
Vladimir Selkin
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۰
Igor Mihaylov
-
-
Vladimir Slesarev
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۰
Aleksandr Ivanovich Frolov
-
-
Fyodor Panfilov
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۵
Andrey Potapkov
-
-
Nikita Sukharnikov
بازی شروع نشده است
۲۲:۰۰
Yuriy Lbov
-
-
Aleksey Kazakov
بازی شروع نشده است
۲۲:۰۰
Vladimir Selkin
-
-
Oleg Soldusov
بازی شروع نشده است
۲۲:۰۰
Fyodor Panfilov
-
-
Rostislav Salkin
بازی شروع نشده است
۲۲:۱۵
Ivan Moshkov
-
-
Eduard Golovachev
بازی شروع نشده است
۲۲:۱۵
Aleksey Kazakov
-
-
Vladimir Slesarev
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Nikita Sukharnikov
-
-
Andrey Shmakov
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Stashkovsky Gleb
-
-
Aleksandr Ivanovich Frolov
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۵
Igor Mihaylov
-
-
Yuriy Lbov
بازی شروع نشده است
۲۳:۰۰
  Czech Republic Pro League
Tomas Pelikan
۳
۲
Ludek Pelikan
Finished
۰۰:۳۰
Tomas Zahradnik
۳
۱
Marek Sedlak
Finished
۰۰:۰۰
Frantisek Briza
۳
۲
Richard Krejci
Finished
۰۶:۰۰
Radek Krcal
۳
۱
Jakub Joksch
Finished
۱۰:۰۰
Petr Vicherek
۲
۳
Rene Kowal
Finished
۰۰:۰۰
Gunar Krauter
۳
۲
Daniel Tuma
Finished
۰۲:۰۰
Miloslav Lubas
۰
۳
Jaroslav Strnad 1964
Finished
۱۱:۰۰
Havel Ladislav
۱
۳
Zdenek Kasinski
Finished
۱۳:۰۰
Jaromir Kanok
۲
۳
Ivo Palmi
Finished
۱۴:۰۰
Josef Toth
۲
۳
Jiri Motak
Finished
۱۸:۳۰
Radim Pavelka
۰
۳
Kamil Novak
Finished
۰۱:۰۰
Plachy Jiri
۲
۲
Frantisek Briza
inprogress
۰۲:۳۰
Daniel Tuma
۱
۳
Plachy Jiri
Finished
۰۵:۳۰
Trojan Frantisek
۱
۳
Jan Potensky
Finished
۱۰:۰۰
Zbynek Pagac
۱
۳
David Szotek
Finished
۱۱:۰۰
Zdenek Kasinski
۳
۲
Trojan Frantisek
Finished
۱۱:۳۰
Borek Moravec
۱
۳
David Szotek
Finished
۱۳:۰۰
Rotislav Hasmanda
۳
۱
Lukas Malek
Finished
۱۳:۳۰
Jiri Ruzicka
۲
۳
Koubek Vojtech
Finished
۱۹:۰۰
Matej Pycha
۳
۰
Miroslav Vaclavik
Finished
۱۹:۳۰
Ales Krejci
۳
۱
Bohumil Duben
Finished
۰۱:۰۰
Richard Krejci
۳
۰
Plachy Jiri
Finished
۰۱:۳۰
Richard Krejci
۰
۳
Gunar Krauter
Finished
۰۳:۰۰
Dmitro Parhomenko
۱
۳
Vaclav Hruska Snr
Finished
۰۳:۰۰
Michal Zobac
۲
۳
Tomas Bartik
Finished
۰۹:۳۰
Havel Ladislav
۳
۲
Jan Potensky
Finished
۱۲:۰۰
Michal Zobac
۰
۳
Radek Krcal
Finished
۱۳:۰۰
Jaroslav Strnad 1964
۳
۱
Miroslav Tuma
Finished
۱۳:۰۰
Michal Vedmoch
۳
۰
Vasil Stempak
Finished
۱۳:۳۰
Michal Syroha
۳
۲
Milan Chalupnicek
Finished
۱۳:۳۰
Vladimir Krejci
۲
۳
Lubomir Jonas
Finished
۱۴:۰۰
Milan Chalupnicek
۱
۳
Miroslav Tuma
Finished
۱۶:۰۰
Jakub Jarolim
۳
۲
Pavel Divis
Finished
۱۷:۳۰
Ondrej Homola
۱
۳
Josef Toth
Finished
۱۷:۳۰
Matej Pycha
۳
۱
Pavel Berdych
Finished
۱۷:۳۰
Koubek Vojtech
۲
۳
Turek Tomas
Finished
۱۸:۰۰
Turek Tomas
۳
۱
Ondrej Novak
Finished
۱۸:۳۰
Jakub Jarolim
۳
۰
Jiri Beranek
Finished
۱۹:۳۰
Koubek Vojtech
۲
۲
Ondrej Novak
inprogress
۱۹:۳۰
Josef Toth
-
-
Jiri Foltynek
بازی شروع نشده است
۲۰:۰۰
Ludek Pelikan
۰
۳
Bohumil Duben
Finished
۰۰:۰۰
Kamil Novak
۳
۰
Tomas Janata
Finished
۰۰:۰۰
Ales Rusnak
۳
۲
Rene Kowal
Finished
۰۱:۰۰
Vaclav Hruska Snr
۳
۰
Matej Perny
Finished
۰۲:۰۰
Lubor Sulava
۱
۳
Pavel Kulhanek
Finished
۰۲:۳۰
Vaclav Hruska Snr
۰
۳
Pavel Kulhanek
Finished
۰۵:۰۰
Matej Perny
۳
۰
Lubor Sulava
Finished
۰۵:۳۰
Pavel Kulhanek
۳
۰
Dmitro Parhomenko
Finished
۰۶:۰۰
Plachy Jiri
۳
۱
Gunar Krauter
Finished
۰۷:۰۰
Tomas Bartik
۱
۳
Radek Krcal
Finished
۱۰:۳۰
Radim Urbaniec
۱
۳
Borek Moravec
Finished
۱۰:۳۰
Jakub Joksch
۰
۳
Michal Zobac
Finished
۱۱:۰۰
David Szotek
۰
۳
Borek Moravec
inprogress
۱۱:۳۰
Jan Divecky
۳
۱
Martin Sychra
Finished
۱۴:۰۰
Jaroslav Strnad 1961
۱
۳
Miroslav Tuma
Finished
۱۴:۰۰
Petr Wejwoda
۱
۳
Vladimir Krejci
Finished
۱۴:۳۰
Vasil Stempak
۰
۳
Jaromir Kanok
Finished
۱۴:۳۰
Miroslav Tuma
۳
۱
Michal Syroha
Finished
۱۵:۰۰
Vasil Stempak
۱
۳
Ivo Palmi
Finished
۱۶:۰۰
Miroslav Vaclavik
۳
۱
Jiri Grohsgott
Finished
۱۸:۰۰
Jiri Beranek
۳
۱
Vladimir Krejci
Finished
۱۸:۰۰
Pavel Divis
۱
۳
Jiri Beranek
Finished
۱۸:۳۰
Pavel Berdych
۰
۳
Miroslav Vaclavik
Finished
۱۸:۳۰
Vladimir Krejci
۰
۳
Jakub Jarolim
Finished
۱۹:۰۰
Jiri Foltynek
۰
۳
Ondrej Homola
Finished
۱۹:۰۰
Jiri Grohsgott
۰
۳
Matej Pycha
Finished
۱۹:۰۰
Dmitro Parhomenko
۳
۰
Lubor Sulava
Finished
۰۱:۳۰
Pavel Kulhanek
۱
۳
Matej Perny
Finished
۰۳:۳۰
Frantisek Briza
۱
۳
Daniel Tuma
Finished
۰۳:۳۰
Plachy Jiri
۳
۲
Gunar Krauter
Finished
۰۴:۰۰
Lubor Sulava
۳
۰
Vaclav Hruska Snr
Finished
۰۴:۰۰
Matej Perny
۳
۱
Dmitro Parhomenko
Finished
۰۴:۳۰
Daniel Tuma
۰
۳
Richard Krejci
Finished
۰۴:۳۰
Gunar Krauter
۱
۳
Frantisek Briza
Finished
۰۵:۰۰
Pavel Kulhanek
۳
۰
Matej Perny
Finished
۰۷:۰۰
David Szotek
۳
۱
Radim Urbaniec
Finished
۰۹:۳۰
Jaroslav Strnad 1964
۳
۰
Miroslav Tuma
Finished
۰۹:۳۰
Zdenek Kasinski
۱
۳
Havel Ladislav
Finished
۰۹:۳۰
Vladimir Kubat
۰
۳
Miloslav Lubas
inprogress
۱۰:۰۰
Borek Moravec
۳
۱
Zbynek Pagac
inprogress
۱۰:۰۰
Havel Ladislav
۳
۰
Trojan Frantisek
Finished
۱۰:۳۰
Miroslav Tuma
۳
۰
Vladimir Kubat
Finished
۱۰:۳۰
Jan Potensky
۰
۳
Zdenek Kasinski
Finished
۱۱:۰۰
Michal Zobac
۳
۲
Radek Krcal
Finished
۱۱:۳۰
Jaroslav Strnad 1964
۳
۱
Vladimir Kubat
Finished
۱۱:۳۰
Miroslav Tuma
۳
۰
Miloslav Lubas
Finished
۱۲:۰۰
Radim Urbaniec
۰
۳
Zbynek Pagac
Finished
۱۲:۰۰
Tomas Bartik
۳
۰
Jakub Joksch
Finished
۱۲:۰۰
Zbynek Pagac
۲
۱
Radim Urbaniec
Finished
۱۲:۳۰
Miloslav Lubas
۳
۱
Vladimir Kubat
Finished
۱۲:۳۰
Tomas Bartik
۳
۱
Jakub Joksch
inprogress
۱۲:۳۰
Stepan Prazak
۳
۰
Petr Wejwoda
Finished
۱۳:۳۰
Milan Chalupnicek
۳
۲
Jaroslav Strnad 1961
Finished
۱۴:۳۰
Lukas Malek
۱
۳
Jan Divecky
Finished
۱۴:۳۰
Martin Sychra
۲
۳
Rotislav Hasmanda
Finished
۱۵:۰۰
Ivo Palmi
۱
۳
Michal Vedmoch
Finished
۱۵:۰۰
Lubomir Jonas
۲
۳
Stepan Prazak
Finished
۱۵:۰۰
Michal Vedmoch
۳
۰
Jaromir Kanok
Finished
۱۵:۳۰
Rotislav Hasmanda
۳
۲
Jan Divecky
Finished
۱۵:۳۰
Stepan Prazak
۳
۰
Vladimir Krejci
Finished
۱۵:۳۰
Michal Syroha
۱
۳
Jaroslav Strnad 1961
Finished
۱۵:۳۰
Lukas Malek
۳
۲
Martin Sychra
Finished
۱۶:۰۰
Petr Wejwoda
۱
۳
Lubomir Jonas
Finished
۱۶:۰۰
Vladimir Krejci
-
-
Petr Wejwoda
Finished
۱۶:۳۰
Miroslav Tuma
۲
۳
Jaroslav Strnad 1961
Finished
۱۷:۰۰
Stepan Prazak
۳
۲
Lubomir Jonas
Finished
۱۷:۰۰
Michal Vedmoch
۳
۱
Ivo Palmi
Finished
۱۷:۰۰
Rotislav Hasmanda
۳
۲
Jan Divecky
Finished
۱۷:۰۰
Ondrej Novak
۳
۱
Jiri Ruzicka
Finished
۱۷:۳۰
Jiri Motak
۰
۳
Jiri Foltynek
Finished
۱۸:۰۰
Ondrej Homola
۳
۰
Jiri Motak
Finished
۱۹:۳۰
Pavel Divis
-
-
Vladimir Krejci
بازی شروع نشده است
۲۰:۰۰
  Slovenia WTT Star Contender Ljubljana
Jaehyun An
۰
۳
Hugo Calderano
Finished
۱۵:۵۰
Jinbao Ma
۲
۳
Mattias Falck
Finished
۱۴:۳۰
Harimoto Tomokazu
۳
۰
Omar Assar
Finished
۱۵:۱۰
Kirill Gerassimenko
۲
۳
Dimitrij Ovtcharov
Finished
۱۵:۱۰
Jonathan Groth
۳
۰
Andrej Gacina
Finished
۱۶:۳۰
Dang Qiu
۲
۳
Sora Matsushima
Finished
۱۵:۵۰
Daeseong Cho
۳
۱
Patrick Franziska
Finished
۱۵:۵۰
Felix Lebrun
۰
۰
Timo Boll
Finished
۱۷:۰۰
Sora Matsushima
-
-
Daeseong Cho
بازی شروع نشده است
۲۰:۱۰
Harimoto Tomokazu
-
-
Dimitrij Ovtcharov
بازی شروع نشده است
۲۰:۵۰
Felix Lebrun
-
-
Jonathan Groth
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۰
Mattias Falck
-
-
Hugo Calderano
بازی شروع نشده است
۲۲:۱۰
  Slovenia WTT Star Contender Ljubljana Women
Jihee Jeon
۲
۳
Miyuu Kihara
Finished
۱۶:۳۰
Miwa Harimoto
۳
۱
Cheonhui Joo
Finished
۱۶:۳۰
Prithika Pavade
۳
۱
Mima Ito
Finished
۱۵:۱۰
Hina Hayata
۳
۱
Lily Zhang
Finished
۱۵:۵۰
Miyu Nagasaki
۱
۳
Yubin Shin
Finished
۱۶:۳۰
Miwa Harimoto
-
-
Adriana Diaz
بازی شروع نشده است
۲۰:۱۰
Miu Hirano
-
-
Prithika Pavade
بازی شروع نشده است
۲۰:۵۰
Jia Nan Yuan
۳
۲
I-Ching Cheng
Finished
۱۴:۳۰
Xiaoxin Yang
۰
۳
Adriana Diaz
Finished
۱۴:۳۰
Miu Hirano
۳
۰
Linda Bergstrom
Finished
۱۵:۱۰
Hina Hayata
۰
۲
Jia Nan Yuan
inprogress
۱۹:۳۰
  World ITTF South American Championships Women
Candela Molero
۱
۴
Laura Watanabe
Finished
۰۰:۴۵
Victoria Strassburger
۱
۴
Daniela Ortega
Finished
۰۰:۴۵
Senaga Shiray Karina Ayumi
۰
۴
Zhiying Zeng
Finished
۱۸:۳۰
Ana Codina
۱
۴
Daniela Ortega
Finished
۱۸:۳۰
  World TT-CUP
Mucha Grzegorz
۳
۱
Tomasz Witkowski
Finished
۰۰:۰۰
Jan Molenda
۳
۰
Fabian Sikora
Finished
۰۰:۱۵
Zdenek Bron
۱
۳
David Nosek
Finished
۰۰:۲۰
Marek Kulisek
۲
۳
Filip Jakubsky
Finished
۰۰:۲۵
Seweryn Nagorzanski
۳
۱
Karol Prokop
Finished
۰۰:۳۰
Filip Nemec
۲
۳
David Bochnak
Finished
۰۰:۵۵
David Nosek
۳
۰
Zdenek Bron
Finished
۰۱:۰۰
Tomasz Witkowski
۳
۱
Karol Prokop
Finished
۰۱:۱۰
Jakub Rolik
۲
۳
Marek Teiml
Finished
۰۱:۳۰
Wiekiera Arkadiusz
۳
۰
Grzegorz Papciak
Finished
۰۱:۴۰
Marek Kulisek
۳
۲
Filip Nemec
Finished
۰۱:۵۵
Seweryn Nagorzanski
۲
۳
Mucha Grzegorz
Finished
۰۲:۱۰
Filip Jakubsky
۰
۳
David Bochnak
Finished
۰۲:۲۵
Mleczko Mateusz
۳
۲
Jacek Bednarz
Finished
۰۳:۰۰
Morawski Piotr
۰
۳
Jacek Bednarz
Finished
۰۳:۳۰
Jakub Caban
۳
۱
Mleczko Mateusz
Finished
۰۴:۰۰
Morawski Piotr
۳
۰
Mleczko Mateusz
Finished
۰۴:۳۰
Jacek Bednarz
۳
۲
Jakub Caban
Finished
۰۵:۰۰
Michal Lysakowski
۳
۱
Maciej Kolek
Finished
۰۸:۳۰
Michal Lysakowski
۳
۰
Milosz Kukawka
Finished
۰۹:۳۰
Radek Zeman
۲
۳
Tomas Rein
Finished
۰۹:۵۰
Valois Kayque
۰
۳
Maciej Kolek
Finished
۱۰:۰۰
Sylwester Wloszek
۰
۳
Stepien Marcin
Finished
۱۰:۰۵
Radek Libovicky
۰
۳
Petr Litomisky
Finished
۱۰:۲۰
Martin Sulc
۳
۰
Brozek Michal
Finished
۱۰:۲۵
Blazej Warpas
۰
۳
Valois Kayque
Finished
۱۰:۳۰
Skura Eryk
۲
۳
Bartlomiej Molka
Finished
۱۰:۳۵
Radek Zeman
۳
۱
Petr Litomisky
Finished
۱۰:۵۰
Pasek Dominik
۳
۱
Sochor Miroslav
Finished
۱۰:۵۵
Jan Masternak
۳
۱
Sylwester Wloszek
Finished
۱۱:۰۵
Tomas Rein
۳
۰
Radek Libovicky
Finished
۱۱:۲۰
Martin Sulc
۳
۰
Sochor Miroslav
Finished
۱۱:۲۵
Michal Lysakowski
۳
۱
Valois Kayque
Finished
۱۱:۳۰
Skura Eryk
۱
۳
Stepien Marcin
Finished
۱۱:۳۵
Radek Zeman
۳
۲
Radek Libovicky
Finished
۱۱:۵۰
Brozek Michal
۲
۳
Pasek Dominik
Finished
۱۱:۵۵
Blazej Warpas
۳
۱
Milosz Kukawka
Finished
۱۲:۰۰
Sylwester Wloszek
۰
۳
Bartlomiej Molka
Finished
۱۲:۰۵
Petr Litomisky
۳
۰
Tomas Rein
Finished
۱۲:۲۰
Martin Sulc
۳
۲
Pasek Dominik
Finished
۱۲:۲۵
Skura Eryk
۳
۱
Sylwester Wloszek
Finished
۱۲:۳۵
Tomas Rein
۳
۰
Radek Libovicky
Finished
۱۲:۵۵
Sochor Miroslav
۳
۱
Brozek Michal
Finished
۱۲:۵۵
Michal Lysakowski
۳
۰
Blazej Warpas
Finished
۱۳:۰۰
Jan Masternak
۳
۱
Stepien Marcin
Finished
۱۳:۰۵
Petr Litomisky
۲
۳
Radek Zeman
Finished
۱۳:۲۵
Skura Eryk
۱
۳
Jan Masternak
Finished
۱۳:۳۵
Sochor Miroslav
۰
۳
Brozek Michal
Finished
۱۳:۳۵
Andrus Hiiemae
۱
۳
Mart Kurvet
Finished
۱۳:۴۵
Jan Trefny
۱
۳
Andrei Knazik
Finished
۱۳:۵۰
Milosz Kukawka
۱
۳
Maciej Kolek
Finished
۱۴:۰۰
Stepien Marcin
۳
۱
Bartlomiej Molka
Finished
۱۴:۰۵
Martin Sulc
۰
۳
Pasek Dominik
Finished
۱۴:۰۵
Marko Viidas
۳
۲
Daljus Kregzde
Finished
۱۴:۱۵
Vladimir Milata Jr.
۰
۳
Jiri Melichar
Finished
۱۴:۲۰
Ondrej Fiklik
۰
۳
Jan Kocab
Finished
۱۴:۲۵
Bartlomiej Molka
-
-
Skura Eryk
Finished
۱۴:۴۵
Andrus Hiiemae
۳
۱
Daljus Kregzde
Finished
۱۴:۴۵
Jan Trefny
۰
۳
Jiri Melichar
Finished
۱۴:۵۰
Filip Jakubsky
۳
۰
Vaclav Nadvornik
Finished
۱۴:۵۵
Blazej Warpas
۱
۳
Maciej Kolek
Finished
۱۵:۰۰
Jan Masternak
۱
۳
Stepien Marcin
Finished
۱۵:۱۵
Mart Kurvet
۳
۰
Marko Viidas
Finished
۱۵:۱۵
Andrei Knazik
۳
۰
Vladimir Milata Jr.
Finished
۱۵:۲۰
Ondrej Fiklik
۱
۳
Vaclav Nadvornik
Finished
۱۵:۲۵
Valois Kayque
۲
۳
Milosz Kukawka
Finished
۱۵:۳۰
Andrus Hiiemae
۳
۲
Marko Viidas
Finished
۱۵:۴۵
Jan Trefny
۳
۱
Vladimir Milata Jr.
Finished
۱۵:۵۰
Jan Kocab
۳
۱
Filip Jakubsky
Finished
۱۵:۵۵
Daljus Kregzde
۰
۳
Mart Kurvet
Finished
۱۶:۱۵
Jiri Melichar
۳
۱
Andrei Knazik
Finished
۱۶:۲۰
Ondrej Fiklik
۱
۳
Filip Jakubsky
Finished
۱۶:۲۵
Tomasz Witkowski
-
-
Rus Maksymilian
Finished
۱۶:۳۵
Jan Trefny
-
-
Vladimir Milata Jr.
Finished
۱۶:۵۰
Valois Kayque
-
-
Milosz Kukawka
Finished
۱۶:۵۰
Vaclav Nadvornik
۱
۳
Jan Kocab
Finished
۱۶:۵۵
Franciszek Jastrzebowski
۰
۳
Wenda Krzysztof
Finished
۱۷:۰۵
Jiri Melichar
۳
۱
Andrei Knazik
Finished
۱۷:۲۰
Mart Kurvet
۳
۰
Andrus Hiiemae
Finished
۱۷:۲۰
Michal Lysakowski
۳
۱
Maciej Kolek
Finished
۱۷:۲۰
Vaclav Nadvornik
۲
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۱۷:۳۰
Zbigniew Gudz
۱
۳
Rus Maksymilian
Finished
۱۷:۳۵
Zapala Krzysztof
۰
۳
Jan Molenda
Finished
۱۷:۴۰
Jaroslav Brynych
۳
۱
Pavel Cibik
Finished
۱۷:۵۰
Zozulya Artem
۰
۳
Adrian Gadawski
Finished
۱۸:۰۰
Tomasz Witkowski
۰
۳
Franciszek Jastrzebowski
Finished
۱۸:۰۵
Petr Vodal
۲
۳
Daniel Zelezny
Finished
۱۸:۲۰
Jachym Zacharda
۳
۲
Filip Jakubsky
Finished
۱۸:۲۵
Jakub Nowak
۱
۳
Jan Molenda
Finished
۱۸:۳۰
Zbigniew Gudz
۰
۳
Wenda Krzysztof
Finished
۱۸:۳۵
Jaroslav Brynych
۰
۳
Daniel Zelezny
Finished
۱۸:۵۰
David Bochnak
۳
۲
Vaclav Nadvornik
Finished
۱۸:۵۵
Zapala Krzysztof
۳
۲
Adrian Gadawski
Finished
۱۹:۰۰
Franciszek Jastrzebowski
۰
۳
Rus Maksymilian
Finished
۱۹:۰۵
Pavel Cibik
۰
۳
Petr Vodal
Finished
۱۹:۲۰
Jachym Zacharda
۱
۲
Vaclav Nadvornik
inprogress
۱۹:۲۵
Ucinski Rafal
۱
۳
Jakub Nowak
Finished
۱۹:۳۰
Zbigniew Gudz
۱
۳
Franciszek Jastrzebowski
Finished
۱۹:۳۵
Jaroslav Brynych
۰
۱
Petr Vodal
inprogress
۱۹:۵۰
  Czech Republic TT Star Series
Remi Betelu
۳
۱
David Prusa
Finished
۰۱:۰۰
Klajber Adam
۰
۳
Patrick Klos
Finished
۰۹:۳۰
Jakub Zelinka
۲
۳
Jakub Kaucky
Finished
۱۰:۰۰
Frantisek Onderka
۰
۳
Denis Dorcescu
Finished
۱۰:۳۰
Jakub Kleprlik
۳
۰
Jakub Goldir
Finished
۱۱:۰۰
Klajber Adam
۱
۳
Jakub Kaucky
Finished
۱۱:۳۰
Jakub Zelinka
۳
۰
Frantisek Onderka
Finished
۱۲:۰۰
Jakub Kleprlik
۳
۲
Patrick Klos
Finished
۱۲:۳۰
Denis Dorcescu
۳
۱
Jakub Goldir
Finished
۱۳:۰۰
Klajber Adam
۳
۲
Frantisek Onderka
Finished
۱۳:۳۰
Jakub Kleprlik
۳
۰
Jakub Kaucky
Finished
۱۴:۰۰
Patrick Klos
۳
۱
Jakub Goldir
Finished
۱۴:۳۰
Jakub Zelinka
۰
۳
Denis Dorcescu
Finished
۱۵:۰۰
Patrick Klos
۳
۱
Jakub Zelinka
Finished
۱۷:۰۰
Oleksandr Tymofieiev
۲
۳
Remi Betelu
Finished
۱۸:۰۰
Mate Moricz
۲
۳
Martin Pytlik
Finished
۱۹:۰۰
Mate Moricz
۰
۱
Sohan Gilles
inprogress
۲۰:۳۰
  Belarus Liga Pro
Vladimir Siniavskii
۱
۳
Artem Kolesnev
Finished
۰۸:۳۰
Nikolay Zademlenyuk
۳
۲
Vladimir Siniavskii
Finished
۱۰:۰۰
Artem Kolesnev
۰
۳
Nikolay Zademlenyuk
Finished
۱۱:۰۰
Sergei Lysakovskii
۰
۳
Anton Mokei
Finished
۱۲:۳۰
Andrei Kopchinskii
۳
۱
Oleksandr Osadchyi
Finished
۱۳:۰۰
Anton Mokei
۳
۲
Andrei Kopchinskii
Finished
۱۳:۳۰
Oleksandr Osadchyi
۱
۳
Sergei Lysakovskii
Finished
۱۴:۰۰
Anton Mokei
۳
۰
Oleksandr Osadchyi
Finished
۱۵:۰۰
Andrey Chernoy
۱
۳
Andrey Pontus
Finished
۱۶:۳۰
Dmitriy Khartanovich
۳
۲
Alexey Tsykunov
Finished
۱۷:۰۰
Andrey Pontus
۳
۲
Dmitriy Khartanovich
Finished
۱۷:۳۰
Andrey Chernoy
۰
۳
Dmitriy Khartanovich
Finished
۱۸:۳۰
Andrey Pontus
۰
۳
Alexey Tsykunov
Finished
۱۹:۰۵
  Slovenia WTT Star Contender Ljubljana Women, Doubles
Kihara M./Nagasaki M.
۳
۱
Jeon J./Joo C.
Finished
۱۴:۳۰
  World ITTF South American Championships Mixed Doubles
Ishida C./Watanabe L.
۳
۰
Ortega D./Gomez G.
Finished
۱۷:۳۰
  Slovenia WTT Star Contender Ljubljana, Doubles
Gauzy S./Lebrun A.
۰
۰
Kallberg A./Karlsson K.
inprogress
۱۹:۳۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید